Folwark nad rzeką.....
Okolice Żagania
Nowa cena !!!

Numer oferty: 1287/ZP
Województwo: Lubuskie


 Zespół pałacowo-folwarczny CIECISZÓW
(niem. Zeisdorf)
Folwark nad rzeką……
 
 
Położenie:
Wieś: Cieciszów
woj. lubuskie
pow. żagański
gmina Szprotawa
 
Miejscowość położona jest na drodze prowadzącej
ze Szprotawy do Niegosławice.
Zespół pałacowy ulokowano w południowej części wsi.
Pałac od południowego wschodu otaczają zabudowania gospodarcze, a od północnego zachodu park krajobrazowy.
 
Do Rejestru Zabytków wpisany jest:
Zespół Pałacowy i Folwarczny, z XVIII wieku:
- pałac
- budynek bramny
- czworak
- stajnia
- obora (na oborze nowy dach),
- dom z wozownią i oborą
- stodoła
- budynek gospodarczy z bramą
- park.

Opis Folwarku
Pałac założony został na rzucie prostokąta.
Jest to obiekt murowany z cegły, tynkowany, za­mknięty dachem czterospadowym z centralnie umieszczonym, prostokątnym belwederem zamkniętym dwuspadowym daszkiem.
Elewacja frontowa, wschodnia jest siedmioosiowa.
Obiekt do kapitalnego remontu.
Nie zachował się pierwotny wystrój ani wyposażenie pałacu.
Po II wojnie światowej przeszedł na rzecz Skarbu Państwa w zarządzie PGR, a od początku
lat 90. XX wieku zarządzała nim Agencja Własności Rol­nej skarbu Państwa.
 
Park pałacowy położony jest we wsch. części wsi, w rozwidleniu dróg, z których jedna jest drogą gminną, prowadzącą ze Szprotawy do Suchej Dolnej, a druga to lokalna droga dojazdowa do gospodarstw w pd. części miejscowości.
 
Park wchodzi w skład zespołu pałacowo-parkowo-folwarcznego.
Zajmuje obszar o powierzchni 4,79 ha, podzielony na dwie części korytem rzeki Szprotawki.
 
Po jej pd. stronie znajduje się pałac i dawny folwark.
Budynki zgrupowane są dookoła podwórza gospodarczego, założonego na nieregularnym planie.
Neoklasycystyczny pałac, nieco odsunięty od pozostałych budynków, położony jest w pn.-zach. narożniku założenia i zwrócony fasadą na pn.-wsch., w kierunku folwarku.
Budynki gospodarcze, ustawione w podkowę, zamykają szczelnie dziedziniec z pozostałych stron.
Wjazd do pałacu i jednocześnie na teren folwarku prowadzi przez dwa przejazdy umieszczone w budynkach gospodarczych ustawionych przelotowo po dwóch stronach dziedzińca.
Od pn. brama wyprowadza na mostek spinający obie części założenia.
Po drugiej stronie Szprotawki rozpoczyna się brukowany trakt, prowadzący w kierunku pól.
Park rozciąga się na zach. od niego, wzdłuż rzeki.
Pałac i budynki gospodarcze są nieużytkowane.
 
Park zajmuje teren w kształcie zbliżonym do prostokąta, dłuższym bokiem opierającego się o linię Szprotawki.
Starodrzew parkowy składa się w przeważającej mierze z gatunków liściastych, głównie dębów szypułkowych, grabów pospolitych i buków pospolitych .
Dopełnieniem są lipy drobnolistne, kasztanowce białe, topole białe i olsze czarne.
Do szczególnie cennych okazów należą rosnące przed pałacem: platan klonolistny i rozłożysty buk pospolity odm. czerwonolistna oraz posadzone po drugiej stronie rzeki, rosnące obok siebie, trzy dęby szypułkowe odm. stożkowa
Drzewa należące do pierwotnej kompozycji parkowej mają ok. 150 lat.
 
Obecnie cały obszar parku po pn. stronie rzeki jest gęsto zadrzewiony.
 
Nieruchomość składa się z 2 działek (foto SAT).
- Nr działki: 84/9, pow. 1,3557ha,
  zabudowa: folwark, pałac,
- Nr działki: 168/6, pow. 3,4386 ha,
  zabudowa zagrodowa, zabytkowy park
  i była winnica.
  Możliwość odtworzenia winnicy - idelane miejsce.....
  Dawna winnica to ok. 2.000 szt. winorośli
  szlachetnych .
  
Całość to 4,7943 ha
 
 
Powierzchnie:
- Pałac, pow. 560 m2,
- Budynek bramy, pow. 160 m2,
- Obora, pow. 1021 m2,
- Bud. Mieszkalny , pow. 450m2,
- Stajnia, pow. 562 m2,
- Stodoła, pow. 570 m2,
- Stodoła z przejazdem, pow. 598 m2.
Razem: 4.591 m2

Właściciel posiada dokumentację budowlaną
dla każdego z 8 budynków.Powierzchnia obiektu:
wg. opisu
Powierzchnia działki:
4,7943 ha
Rodzaj zabudowy:
Murowana
Forma własności:
Własność
Rodzaj sprzedaży:
Sprzedaż
Woda:
Tak
Kanalizacja:
Tak
Prąd:
Tak
Gaz:
Nie
Telefon:
Tak
Internet:
Nie
Stan techniczny:
do kapitalnego remontu
Dojazd:
asfalt
Ogrodzenie:
do remontu
Ogrzewanie:
do remontu
Lokalizacja:
Wieś: Cieciszów
woj. lubuskie
pow. żagański
gmina Szprotawa

Cena: 500 000 PLN
Tylko u nas

Reklama nieruchomości